دوره دوم تربیت مدرس ایلتس

 • در شهریور ۱۳۹۷
  توسط اساتید حرفه ای و به نام برگزار شد.
  حسین اصفهانی
  مجید دارابی
  نوشین لقمانی
  محمد میرراستگو

براي اطلاع از دوره ي سوم تربيت مدرس آيلتس با موسسه تماس بگيريد.
تاريخ ، اساتيد و هزينه دوره متعاقبا اعلام مي‌شود.

فهرست