کتاب های الکترونیکی

  1. خانه
  2. کتاب های الکترونیکی

پاسخنامه Focus On Vocabulary 1

پاسخنامه کتاب 1

Focus on vocabulary 1- Answers

این کتاب سعی می کند لغات و کلمات رایج عمومی را متن آموزش دهد. هرچقدر زبان آموزان با یک کلمه بیش تر برخورد کنند یادگیری آن کلمه آسان تر می‌باشد.
از این رو نویسندگان این کتاب سعی کرده اند که هر کلمه ای را که آموزش می دهند حداقل چهار بار در کتاب به کار ببرند..

Destination

مجموعه کتاب های Destination یک مجموعه ی سه سطحی است که بر روی آموزش گرامر و لغات زبان انگلیسی تمرکز دارد.

این مجموعه شامل سطوح B1 , B2 , C1 است که براي امتحان هاي بين اللملي طراحي شده است.

این کتاب ها شامل 28 درس (همراه با پاسخنامه)  می‌باشند و می‌توانند یک مجموعه ی مناسب برای یادگیری و تقویت گرامر و لغات در زبان انگلیسی باشند.

درنظر داشته باشيد که واژهاي آخر کتاب همراه با معني و مثال باعث مي‌شود کاربرد کلمه را نيز فرا بگيريد.

فهرست