آزمون تعیین سطح زبان انگليسي

آموزشگاه زبان میرراستگو

“آموزشگاه زبان میرراستگو از آزمون‌های تعیین سطح زبان انگلیسی برای ارزیابی دانش‌آموزان و افراد علاقمند به یادگیری زبان انگلیسی استفاده می‌کند. این آزمون‌ها با هدف تعیین سطح تسلط بر مهارت‌های گرامر ،وکب و درک مطلب است. با توجه به نتایج به دست آمده، دوره‌های مناسبی برای هر دانش‌آموز یا فرد علاقمند تعیین می‌شود تا بهترین فرصت برای یادگیری زبان انگلیسی را داشته باشند. این آزمون‌ها با استفاده از استانداردهای بین‌المللی ارزیابی زبان انگلیسی اجرا می‌شوند و نتایج آن‌ها به عنوان یک معیار معتبر برای تعیین سطح زبان انگلیسی به کار می‌روند.”
 تعيين سطح با کيفيت و دقيق زمان بر است.

شما باید این فیلد را پر کنید.
شما باید این فیلد را پر کنید.